REZERVACE UBYTOVÁNÍ
Modul Newsletter nevrátil šablonu k zobrazení v boxu.

Hrad Lipnice, podlipnické kostely

Jeden z nejmohutnějších českých hradů založený na počátku 14. století Lichtenburky. Za vlády Trčků z Lípy na poč.16. stol. přestavěn do pozdně gotické podoby.

Založení hradu je datováno na počátek 14. století. Charakterizují jej dvojice hradních paláců a monumentálních obytných věží. V interiérech je možné obdivovat množství pozdně gotických prvků. Výjimečná je hradní kaple sv. Vavřince se zachovanými figurálními klenebními konzolami z 1. čtvrtiny 14. století.

 V roce 1869 vyhořel a zpustl. Ve  20.  století byl částečně rekonstruován.

 V letních měsících se zde konají pravidelné víkendové kulturní akce (šerm, koncerty, divadla).

 

Za zmínku stojí i nedaleké gotické podlipnické kostely - kostel sv. Jiří v obci Řečice, kostel sv. Martina v Dolním Městě a kostel sv. Markéty v Loukově. Jedná se o kostelíky ze 14. století, které ukrývají nástěnné malby z tohoto období. Přístupné veřejnosti bývají v době konání kulturních akcí.