REZERVACE UBYTOVÁNÍ

EKO PROGRAM fabrika hotelu

Objekt ekologicky koncipovaného fabrika hotelu je ojedinělým energetickým komplexem. Byl vyprojektován jako energeticky téměř soběstačný, a to díky EKO programu - promyšlené  kombinaci několika zdrojů energie. 

EKO program fabrika hotelu funguje následovně: vytápění je realizováno pomocí tepelných čerpadel, která získávají energii země z pěti 150 metrů hlubokých podzemních vrtů, chlazení interiérů pracuje na bázi absorpce, pomocným zdrojem tepla a chladu se stala kogenerační jednotka. Pro výrobu elektrické energie byly osazeny na střechu objektu fotovoltaické panely. Kromě toho je celý objekt osazen rekuperátory pro úpravu a kontrolu kvality vnitřního vzduchu a zařízením pro odběr tepla z odpadní užitkové vody tak, aby žádná energie nepřišla nazmar. Alternativní zdroje energií hrají tedy ve fabrika hotelu zásadní roli pro jeho provoz.

Fabrika hotel tak díky EKO programu šetří životní prostředí, protože spotřebovává minimum elektrické energie a zemního plynu v porovnání s obdobnými objekty. Pro majitele hotelu je tato skutečnost zcela zásadní!  Výsledkem je pohoda hostů i personálu po celý rok v kombinaci s minimální ekologickou zátěží  objektu pro své nejbližší okolí i přírodu Vysočiny.