REZERVACE UBYTOVÁNÍ

fabrika hotel byl od 2. do 30.4. prezentován na výstavě v New Yorku

fabrika hotel byl od 2. do 30.4. prezentován na výstavě v New Yorku

fabrika hotel byl od 2. do 30.4. prezentován na výstavě v New Yorku
zveřejněno 06. 04. 2015

Za tuto jedinečnou příležitost vděčíme našemu dvornímu architektovi, autorovi fabrika hotelu, panu Ing. arch. Luďkovi Rýznerovi, zakladateli  architektonického  ateliéru OKPLAN ARCHITECTS, jenž v rámci 15 letého výročí založení firmy uspořádal výstavu svých významných realizací v prostorách galerie The Center for Architecture Breakthrough Space, 536 LaGuardia Place, New York.

Výstava s dovětkem „15“ mapuje významné realizace ateliéru od doby jeho založení. Zvláštní důraz je kladen na rodinné domy a další obytné objekty, jejichž investoři, kteří vložili důvěru do rukou architekta a jeho experimentů na poli použitých materiálů a neobvyklých konstrukcí, umožnili rozvoj ateliéru a realizaci mnoha zajímavých staveb. Právě obytné stavby jsou pravidelně publikovány v časopisech a ateliér OKPLAN ARCHITECTS za ně získal řadu ocenění odborných kritik v ČR. Fabrika hotel si prezentaci na New Yorské výstavě získal díky významnému ocenění Stavba roku 2012.

Stavby jsou v galerii The Center for Architecture Breakthrough Space prezentovány na panelech formou velkoplošných fotografií, půdorysů, krátkých textů i krátkých filmů, které byly natočeny s investory a které hodnotí spolupráci s ateliérem.